Školní rok 2015/16

Bertíci

Naše poslední setkání

Naše setkávání pomalu vrcholí, dokončujeme keramické domečky a seznamujeme se s logickými hrami, které jsme pořídili za penízky našich milých sponzorů.


Bertíci podvanácté

Naše setkávání pomalu vrcholí, dokončujeme keramické domečky a seznamujeme se s logickými hrami, které jsme pořídili za penízky našich milých sponzorů.


Bertíci a keramická hlína

Naši Bertíci se učí pracovat s keramickou hlínou a společně s rodiči vytvořili nádherné domečky.


Bertíci - desáté setkání

Tentokrát jsme se zaměřili na pokusy s barvou. Míchali jsme barvy na paletě, poznali jsme, které barvy umíme vytvořit. Dokonce se nám podařil i pokus se zelím, které se nám nádherně vybarvilo

Bertíci - podeváté

Přijala jsem milé pozvání do Bertíků a vše tak měla možnost vidět na vlastní oči. Paní učitelky se opět v zajímavých aktivitách snažily uplatnit poznatky ze tří absolvovaných modulů NTC, pořádaných Mensou ČR.
Rotační i balanční cvičení děti zvládaly velice dobře. Paměťové buňky posílily prací s piktogramy, symboly a vlajkami cizích států. Akomodaci oka si procvičily na lehčí i těžší formě tematického bludiště.
Polytechnickou část Bertíků tentokrát tvořila výroba pleteného košíku z pedigu a příprava květináčků z PET lahví na velikonoční osení.
Patrné nadšení dětí a obdiv rodičů byly paním učitelkám Renátce a Radušce odměnou za jejich úžasnou kreativitu.

Děkuji, Danuta Mokrášová

Bertíci - osmé setkání

V dnešních Berticich jsme prověřili kondici a vyzkoušeli jsme chůzi se svázanýma nohama - procvičili jsme rovnováhu zase trochu jinak. V bertikovské třídě jsme vyzkoušeli paměť, postřeh a modelovali jsme z vlastnoručně vyrobené plasteliny.

Bertíci - sedmé setkání

Bertíci si dnes, kromě rotace a cvičení v překážkové dráze, vyzkoušeli chůzi na kopýtkách. Ve třídě jsme si navzájem představili splněný úkol - děti s rodiči vyhledali informace a fotografie o vybrané zemi a seznámili s nimi ostatní. Procvičili jsme si orientaci v labyrintu a nakonec jsme z mouky, soli a potravinářského barviva vyrobili plastelinu.


Bertíci pošesté

A jsou tu další Bertíci, těšili jsme se a byli jsme plni očekávání, jak dopadl náš pokus s jedlou sodou. Opět jsme si zařádili v tělocvičně a pak čekal malé Bertíky jeden úkol za druhým. Procvičili jsme paměť s barevnými vršky, hádali jsme co se ukrylo v ledu a vyzkoušeli jsme si, zda zmrzlými prsty zvedneme drobná semínka.

Novoroční setkání u Bertíků

Novoroční setkání u Bertíků proběhlo v duchu tříkrálovém. Nechyběla rotace, ani rovnovážná cvičení, zahráli jsme si i hry na procvičení orientace. V bertíkovské třídě jsme byli svědky pokusu s horkou vodou a jedlou sodou, ale na výsledek musíme počkat do příštího setkání. Pak jsme se opět stali staviteli, tentokrát nám posloužily oplatky, bílková poleva různé bonbóny k ozdobě chaloupek.


Čtvrté setkání

Hurá, konečně jsme se dočkali dalšího setkání. Tentokrát jsme si, kromě rotace a rovnovážného cvičení na nářadí, procvičili rychlou orientaci v prostoru pod padákem. Děti byly ze hry "Na myšky" nadšené. V bertíkovské třídě jsme si zahráli slovní pexeso a pak se všichni pustili do stavby domů, věží, hotelu a rozvíjeli jsme stavitelskou fantazii. A nakonec jsme si zahráli hru s barevnými listy na procvičení postřehu.

Bertíci potřetí

1. Foto: Rotace zahajuje každé setkání. Aktivuje se corpus callosum,aby spolupracovaly obě hemisféry v mozku a zapojilo se co nejvíce funkcí.
Foto 2.,3.,4.: Cvičení rovnováhy má stejnou funkci a navíc děti velice baví.
Foto 5.: Děti hrají pexeso,které procvičí paměť i postřeh.
Foto 6., 7.: Vyrábíme ptáčka a klec,při otáčení nastane zrakový klam,což si děti i rodiče vyzkoušeli.

Bertíci podruhé

Opět jsme se sešli v Bertíkách. Děti i rodiče si zařádili v tělocvičně při hře Na jelena a pak jsme pokračovali ve hrách v naší bertíkovské třídě. Těšíme se na další setkání.

Bertíci - naše první setkání a těšíme se na další