Školní rok 2015/16

Ferda Mravenec

Velikonoční domeček

Masopustní rej

Vánoční dílnička

Dne 10. 12. 2015 proběhla v naší třídě „Vánoční dílnička“. Děti si společně s rodiči, prarodiči, vyrobili vánoční svícen z nepotřebné skleničky, trochy lepidla se třpytkami, ozdobnými šňůrkami a vyseknutými tvary.
Atmosféra byla báječná a výrobky okouzlující.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Čerti v knihovně


Drakiáda

Návštěva knihovny

Divadlo Smíšek

Vítáme Vás v oddělení "Ferdy Mravence“

Je nás tady zatím „25“! Předškoláků 5 až 7 let máme 3. Střední děti 4 až 5 let máme 5. Malé děti 3 až 4 let máme 7 a pak těch malinkých 2,5 až 3 let 10 dětí a úplně dva malinkaté 2-leté 2 děti.
Řídíme se slovy „Ferdy mravence“: „Práce všeho druhu.“ Rozvíjíme všestrannost dětí, dle jejich individuálních schopností a potřeb. Hodně se věnujeme pohybu (výlety, dlouhé vycházky do přírody, pohybové hry, sportování, tanečky). Dále se věnujeme také zpívání a výtvarným činnostem, ale i v ostatních činnostech nezahálíme.

Pozdrav
„My jsme malí mravenci,
máme rádi legraci.
Hrajeme si zpíváme,
kamarády vítáme!“
„Dobré ráno, dobrý den,
dneska zlobit nebudem!“

Další foto

A tak to u nás vypadá