Školní rok 2015/16

Kašpárek

Beseda o včelkách

Další foto

Týden pro děti

Další foto

Den matek

Hrajeme si

Na vlakovém nádraží

Na vlakovém nádraží jsme viděli spoustu nákladních vlaků a také jsme pozorovali práci posunovače - jak zapojují vagóny s velkým třeskem a hlučným nárazem.

Na zahradě

Návštěva obchodního domu

Byli jsem se podívat do obchodního domu Prior na práci prodavaček a zjistit, jaké zboží se tu prodává.

Dopoledne her

Matýsek nám přinesl ukázat králíčka Mikyho

Sběr plastových víček

Zdravá svačinka

V knihovně

Masopustní rej

Hrajeme si

Kašpárci na sněhu

Ježíškova nadílka

Čerti u Kašpárků

Kašpárci a jejich čertíci

Kašpárci poprvé v kině na Pásmu pohádek

Projekt Jablíčko

Náš třídní projekt byl realizovaný od 5.10. – 23.10. 2015 ve skupině 3,5 – 5letých dětí.
Jablíčko nám nabízelo mnoho možností, jak jej využít při rozvíjení poznávání, pohybové koordinaci, dramatizaci a výtvarné tvořivosti.
Děti se tak jednoduchým způsobem seznámily s typicky českým ovocem.

1. Jablíčka pozorujeme a zkoumáme všemi smysly:
- zrakem (barva, stopka..), vycházka kolem zahrádek, s cílem pozorování jabloní
- hmatem (tvar, velikost..)
- sluchem (křoupání při ochutnávce)
- čichem (vůně)
- chutí (sladké, kyselé…), ochutnávka jablíček, a jablečného kompotu, který jsme sami uvařili

2. S jablíčky manipulujeme:
- podávání jablíčka v kruhu
- kutálení s jablíčkem
- cvičení s jablíčky
- jednoduché hry
- pohybová improvizace
- počítání jablek 1-5, ml.d. 1-3
- porovnávání jablíček malé-velké
- počítání červíčku v jablíčku
- tvoření jablůňky z provázků, švihadel a vkládání jablíček z červených a žlutých kulatých destiček

3. Jablíčkové tvoření
- jablíčka jako razítka
- malování jablíček temperovými barvami
Výroba jablíčkové čelenky
Omalovánka jablíčka
Společné vybarvení jabloní suchými pastelami
- kreslení jablůňky do tvaru jablka (vystřižené z červ.papíru)
- výroba jablečného kompotu – krájení příborovými noži - spolupráce rodičů s dětmi - kreslení jablíček na velký formát papíru na chodbě
- PL - ježkova cesta k jablíčku - bludiště
- PL - jablíčko v misce - graf. záznam koule
- PL - malé - velké - spojení čárou

4. Říkadla s rytmizací a pohybem

Jablíčko si umývej,
na to dobrý pozor dej.
Jen při čistém ovoci,
ubráníš se nemoci.

Červe, červe, červíčku,
neubližuj jablíčku.
Jablíčko by plakalo,
ze stromu by padalo.

Byla jedna babka,
prodávala jabka.
Za děravý groš,
prodala jich koš.

Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
Podívej se jak se koulí,
nemá ani žádnou bouli.
Kutálí se kutálí,
to jsme se mu zasmáli.

Roste, roste stromeček,
na stromečku kvíteček.
Až kvíteček rozkvete,
jablíčko z něj vyroste.
Pak jablíčko utrhneme,
mamince ho doneseme.

Poštou přišla bednička,
v ní červená jablíčka.
U bedýnky bylo psaní,
děti, dobré pochutnání.

Zpíváme s jablíčky

- Koulelo se koulelo
- Měla babka
- Stojí jabloň zelená

5.Jablíčkové tvoření a posezení s rodiči

Rodiče s dětmi si vyrobili svého jablečňáčka. Společně jsme ochutnávali pohoštění z jablíček a strávili jsme hezké odpoledne. Všem vám děkujeme a už teď se těšíme na další.

Další foto

Začátek školního roku

V novém školním roce 2015/2016 je v naší třídě zapsáno 28 dětí, z toho 15 děvčátek a 13 kluků. V loňském roce jsme byli maláčci a tudíž jsme se zaměřili na utváření sebeobslužných návyků (oblékání, vyslékání), upevňování hygienických návyků (WC, umývárna, stolování).
V letošním roce, kdy jsme již středňáci, se zaměříme na tato pravidla:

- pozdrav, požádej, poděkuj
- půjč si hračku a ukliď nazpět
- šetrně s hračkami zacházej
- mluvíme slušně, sprostá slova nepoužíváme
- kamarádům ani sobě neubližuj
- převleč se do herny (třídy) i na zahradu
- poslouchej správné rady dospělých i kamaráda
- s cizími lidmi se nebav, nikam nechoď
- nehlučíme, nekřičíme
- dbej na své bezpečí

A tak to u nás vypadá