Školní rok 2015/16

Mach a Šebestová

Včelaříme s Medovníčkem

Besídka


Projekt Voda

VODA JE VZÁCNÝ POKLAD

Naším cílem bylo posilování pocitu zvídavosti dětí, pozornosti, radost z objevování a rozvoj estetických dovedností. Náš projekt byl realizován od 29. 2 do 11. 3. 2016.
Děti měly příležitost učit se o vodě mnoha cestami:

KRESLENÍM
Pracovním listem – kaluže.
Pracovním listem – déšt.
Pracovním listem - koloběh vody.
Kresbou - Co viděla kapka...

PRÁCI S PAPÍREM
Vystřihováním rybiček z papíru a dolepováním dle fantazie – akvárium.
Vystřihováním vodních živočichů a dolepováním - rybník,vodopád.

STAVĚNÍM
Stavbou rybníku - chytání rybiček.
Stavěním potrubí z papírových ruliček - pouštění míčku potrubím - kudy voda teče.

POKUSY A OBJEVY
Pokusy s vodou - poznat,které předměty ve vodě plavou,které se potápí.
Pozorování a zkoumáním lupou - jaká je voda z řeky, z kohoutku.
Pokusy s různými skleněnými nádobami - úzká - široká se stejným množstvím vody.
Poznáváním vlastností vody.

POSLECHEM
Poslechem pohádky: "Jak vypilo sluníčko štěńátku vodu" (koloběh vody)
Nácvikem říkadla:
"Kapr plave ve vodě,
prý,že je tam v pohodě,
ve vodě on bydlí rád,
s rybkami si může hrát.

ZPĚVEM
Opakováním známých písní – "Prší,prší...", "Holka modrooká".
Seznámením s písní – "Rybička,maličká".
Nácvikem písně s pohybem – "Pláče vodníček“.

POHYBEM
Cvičením s malými PET láhvemi naplněnými vodou do poloviny - sluchem vnímat, co dělá voda v láhvi.
Hrou - "Z vody do vody" - skákání do rybníku z lana.
Pohybovou hrou - "Na hastrmánka".
Pohybovou hrou - " Na zakleté žabky". Vycházkou spojenou s pozorováním kolem řeky Opavice.
Projekt jsme ukončili zajímavou exkurzí do vodárny.

Návštěva kina

Návštěva knihovny

Vánoční besídkaPodzimní dílničkaAkce třídy

Školní rok 2015 - 2016

Z Á Ř Í - Informativní schůzka pro rodiče

L I S T O P A D - Podzimní dílnička pro rodiče a děti - obrázky z přírodnin

P R O S I N E C - Vánoční besídka pro rodiče

B Ř E Z E N - Velikonoční dílničky pro rodiče a děti

K V Ě T E N - Besídka pro maminky ke dni matek

Č E R V E N - Rozloučení se školáky

Ve školním roce 2015 - 2016 je v naší třídě zapsáno 28 dětí.Děvčátek máme 12 a chlapců je 16. Z toho je 15 dětí předškolního věku,jedno z dětí má odklad školní docházky.Zbývajících 13 dětí je středního věku. Takovéto věkové složení dětí,nám umožní pracovat ve dvou skupinkách a tak máme mnohem lepší prostor pro individuální přístup.Zejména pro předškoláky jsou tímto vytvořeny ideální podmínky,pro to,abychom je co nejlépe připravily na vstup do 1.třídy ZŚ.

Podmínky třídy : ​​​​​Uspořádání třídy nám zcela vyhovuje. Pro děti máme dostatečné množství hraček odpovídající věku.

Pravidla třídy: ​​​Na společných pravidlech ve třídě jsme se s dětmi domluvili a vyhovují nám:

Oči - chtějí vidět pěkné hračky,nechtějí mít slzičky,radují se z kamarádů

Uši - chtějí poslouchat to,co říkají paní učitelky,nechtějí cizí předměty,nemají rády křik a zlobení

Nos - má rád kapesník,aby se hezky vysmrkal,pěkně se mu dýchá a cítí různé vůně

Pusa - ráda mluví,ale nechce se hádat,ráda jí,ráda zpívá,říká básničky a povídá si s kamarády

Ruce - rády si hrají,nechtějí rozbíjet hračky,chtějí být hodné na kamarády,rády uklízí pomáhají s oblékáním

Nohy - rády chodí po zemi a po koberci,líbí se jim běhat při cvičení,kopou jen do míče

Zájmové kroužky:​

Některé děti navštěvují - výtvarný kroužek
"Sovičky"
"Bertíky"
gymnastiku
kolotoč
tanečky
Příležitosně plavání

​Věříme,že společně s rodiči našich dětí,se kterými se nám dobře spolupracuje dosáhneme,co největšího výnosu vybrali, jsme si pro tento školní rok motto P.D.S.Chesterfielda: "Každý dobře využitý okamžik,nese ohromné úroky"​​.

A tak to u nás vypadá