Hurá do školky

NAŠI MALÍ KAMARÁDI, VÁŽENÍ RODIČE,
prázdniny se nám pomaličku chýlí ke konci a blíží se začátek nového, snad už klidného a zdravého, školního roku. Na začátek bych pro vás měla pár organizačních informací:
- DĚTI SE NADÁLE NEBUDOU TESTOVAT
- DO ŠKOLKY BUDE RÁNO PŘIJATO JEN NAPROSTO ZDRAVÉ DÍTKO
- PROVOZ ŠKOLKY SE VRACÍ DO BĚŽNÉHO REŽIMU 6:00 – 16:30 HODIN
- VE ŠKOLCE DĚTI ANI PEDAGOGOVÉ NEPOUŽÍVAJÍ ZAKRYTÍ ÚST ANI NOSU
- NEPEDAGOGOVÉ A DOPROVOD DĚTÍ DO ŠKOLKY VSTUPUJÍ POUZE V NANOROUŠCE NEBO RESPIRÁTORU
- RODIČE A HOSTÉ SE V PROSTORÁCH ŠKOLKY ZDRŽUJÍ JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU

Vše ostatní si povíte s paní učitelkou ve třídě na informativních schůzkách, které proběhnou jednotlivě hned na začátku září. Informace hledejte také na nástěnkách, FB skupinkách tříd a webových stránkách školky.
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a pohodový nástup do školky

Bc. Danuta Mokrášová
Ředitelka MŠ Jiráskova

Zápis do MŠ 2021

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Evidenční list

Úvodní informace

Vítejte na www stránkách Mateřské školy Jiráskova 43 v Krnově.

Popis školy

Prezentace MŠ

Naše školička sídlí uprostřed nádherné zeleně poblíž říčky Opavice. Je obklopena velkou zahradou, což skýtá obrovské možnosti pro pobyt dětí v přírodě a ekologické aktivity s ním spojené. V odpoledních hodinách i o volných dnech slouží zahrada pro veřejnost – otevřené zahrady, provoz zajišťuje správce zahrady.
Školka je pětitřídní, jedna ze tříd má logopedické zaměření. Docházejí k nám děti od 2,5 do 7 let. Snažíme se dodržovat stejné věkové složení dětí ve třídách, jedna z nich je smíšená. Kapacita školky skýtá možnost přijetí 140 dětí, do běžných tříd dochází 24 – 28 dětí; v logopedické je počet omezen na 14 dětí.
Mateřská škola má velkou tělocvičnu, která slouží ke cvičení dětí z jednotlivých tříd, pořádání různých společných akcí a setkání, jako jsou divadla, slavnosti, rozloučení se školáky.
V hospodářském pavilónu je umístěna kuchyň. Jídlo je rozváženo do výdejen, odkud je podáváno dětem ve třídách. Třídy slouží jako herny, jídelny i lehárny.
Vybavení mateřské školy (materiálové, prostorové, technické a hygienické) má vysokou úroveň. Postupně vyměňujeme nábytek v jednotlivých třídách dle hygienických a estetických požadavků. Průběžně doplňujeme hračky a učební pomůcky dle aktuální nabídky a požadavků RVP MŠMT.


Spolupráce s rodiči

Pro děti nastupující do školky je připraven adaptační program, kterého se většinou účastní i jejich rodiče. Škola pořádá během školního roku spoustu akcí v rámci celoškolním i třídním. Spolupráce s Klubem rodičů dává pedagogům možnost zpětné vazby a diskuze o vytváření budoucí vize školky. Rodiče jsou o dění ve školce také informováni prokazatelnou formou na nástěnkách v šatnách dětí, nástěnce v přízemí mateřské školy, kde jsou rovněž k dispozici veškeré směrnice, švp mš, informace o organizování různých akcí a slavností na škole.
Společné akce rodičů a dětí – setkání ve třídě – společné cvičení, výtvarné i pracovní činnosti, výlety za poznáním a rekreací do přírody, společné akce na školní zahradě.

Spolupráce s jinými subjekty

Plavecká škola – předplavecká výchova
HK Krnov – bruslení dětí
Lyžařská školička – lyžování dětí
Gymnastický klub Špičková Opava – gymnastika pro děti
ZUŠ Krnov – výtvarné a taneční aktivity
PPP v Krnově a v Bruntále (přednášky pro rodiče, dle potřeby určování školní zralosti)
SPC Bruntál – logopedická intervence
Městskáknihovna a MIKS Krnov – společné akce pro děti
EVVO Krnov – ekologické aktivity
Mensa ČR – péče o nadprůměrně nadané děti
S 1. třídami ZŠ
Se SPgŠ Krnov – praxe studentek na MŠ

Aktivity MŠ - přehled

Historie MŠ

Provoz byl zahájen dne 1. 6. 1979. Škola byla vybudována MěNV v Krnově ve spolupráci se sdruženými podniky v akci Z: Střední dráha Olomouc – stanice a Lokomotivní depo Krnov, Železniční opravny a strojírny Ostrava, závod Krnov, Potraviny Bruntál. Mateřská škola byla původně 4třídní a v každé třídě bylo zapsáno 35 dětí. Ve druhém pavilonu byly jesle – 2 třídy. K 1. 12. 1992 byly jesle zrušeny.
Na základě zpracované koncepce byla stávající mateřská škola rozšířena o další dvě třídy.

Facebookové stránky naší MŠ

Fotek z naší školičky máme spousta, ale vzpomínky časem mizí. Takže jsme se rozhodli vytvořit i facebookovou stránku mateřské školy, do které můžete aktivně vstupovat a komentovat vystavené fotečky.
A třeba se na některé fotce poznáte a zavzpomínáte na své spolužáky, paní učitelky, kuchařky nebo uklízečky.
K přihlášení použijte tento odkaz nebo adresu:
www.facebook.com/msjiraskovakrnov

 

 

počítadlo.abz.cz