Zápis do MŠ + 3. 5. 2023 - 10:00 až 16:00

Oznámení.
K zápisu dítěte do MŠ vezměte s sebou:
- Rodný list dítěte
- Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
Pro urychlení si můžete níže stáhnout žádost o přijetí a evidenční list (ten nechte potvrdit pediatrem)
Žádost i evidenční list také můžete vyzvednout i ve školce přímo u zápisu.
Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu ředitelky průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví - dítě musí být před nástupem do školky plně očkováno, výjimku tvoří jen předškolák v posledním nebo odkladovém roce a dítě, u kterého byla na očkovací látku prokázána kontraindikace.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Evidenční list

Změna v platbách školného

Vážení rodiče,
od školního roku 2021/22 bude ve všech školkách školné 600,- Kč.
Upravte si trvalé příkazy na vašich účtech.

Akce školy na letošní školní rok

Září - Dny otevřených dveří pro rodiče nově nastupujících dětí, společné hraní, adaptační režim

Říjen – Podzimníček, divadlo, kino

Listopad – vánoční focení dětí, divadlo, kino

Prosinec – Ježíškovo balónkování, akce v rámci projektu Třpytivé vánoce: Mikuláš ve školce, dílničky, vystoupení Kolotoče na náměstí

Únor – Masopustní rej s karnevalem, divadlo, kino

Březen – Měsíc knihy, akce s knihovnou, Celé Česko čte dětem, kino, divadlo

Duben – velký velikonoční projekt, Velikonoční domeček s dílničkami a hostem, vynášení Moren, besedy v knihovně, kino, divadlo, probouzení jara

Květen – sportovní aktivity, olympiáda, kino, divadlo

Červen – Den dětí, Škola v přírodě, Rozloučení se školáky

Aktivity MŠ - přehled

Zahrada pro veřejnost

Od 1. 11. 2021 jsou již zahrady pro veřejnost uzavřeny.

Vstup povolen dětem do 10 let a v doprovodu dospělé osoby, která je zodpovědná za bezpečnost a chování dětí, případně způsobenou škodu na majetku MŠ.

Otevřeno:
Po - Pá 16:00 - 19:00
So - Ne 15:00 - 19:00

V době návštěvy zahrady dodržujte řád, který je k dispozici ve vývěsce u vstupu na zahradu.

Historie naší školy na Facebooku

Fotek z naší školičky máme spousta, ale vzpomínky časem mizí. Takže jsme se rozhodli vytvořit i facebookovou stránku mateřské školy, do které můžete aktivně vstupovat a komentovat vystavené fotečky.
A třeba se na některé fotce poznáte a zavzpomínáte na své spolužáky, paní učitelky, kuchařky nebo uklízečky.
K přihlášení použijte tento odkaz nebo adresu:
www.facebook.com/msjiraskovakrnov