Aktivity přímo v MŠ

 • zájmové aktivity v odpoledních hodinách: 1 x za týden
 • kolotoč tance, zpěvu - kolotoč
 • polytechnická aktivita - Bertík
 • sportovní gymnastika
 • tanečky
 • výtvarné aktivity
 • ekologické aktivity - Sovičky
 • angličtinka pro děti

Další aktivity MŠ

 • předplavecká výchova
 • lyžování
 • účast na akcích pořádaných v rámci města - sportovní akce, eko akce
 • účast na výtvarných soutěžích
 • bruslení
 • keramika
 • saunování