Aktivity přímo v MŠ

- zájmové aktivity v odpoledních hodinách: 1 x za týden

Další aktivity MŠ

Akce školky - výběr z posledních let