Kavárnička

Zdravá školka 2015

Projektový týden o zdraví si naplno užily děti i paní učitelky ve všech třídách. Povídali jsme si o tom, jak zdravě jíst, jak si čistit zoubky a jak předcházet úrazům. Jak už u nás bývá zvykem, k realizaci projektu jsme si přizvali odborníky, kteří se zároveň stali i jeho milými sponzory. S osvětou v zubní hygieně nám pomohla firma ELMEX, která obdarovala každého malého kamaráda kvalitním zubním kartáčkem a drobnými upomínkovými předměty. Svou pomocí přispěla i Česká pojišťovna.Ta pro děti uspořádala výtvarnou soutěž na téma Co se nám může stát, když nebudeme opatrní. Všechny děti si za krásné obrázky odnesly sladkosti a nejnápaditější dílka byla odměněna dárky.

Další foto

SPIRÁLA

KA 4 - MENTORING - podpora práce učitelů - vzájemné pracovní návštěvy ve vybraných školkách, prezentace práce vlastní MŠ

SPIRÁLA - SONDÁŽ DO SLOVINSKÉHO ŠKOLSTVÍ - seminář pro všechny pedagogy MŠ

SPIRÁLA - DŘESK A TILPÍNA -přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech - praktický seminář

SPIRÁLA - SCIENCE CENTRA - IQLANDIA, IQPARK LIBEREC, MUZEUM MERKUR Lomnice nad Metují - dvoudenní seminář SLUŇÁKOV

MŠMT – logopedická intervence

Projekt – logopedická prevence a intervence v mateřských školách Dvoufázově – DVPP + dovybavení logopedickými pomůckami

MŠMT – Čtyři roční období

Projekt – polytechnická výchova v MŠ – vzdělávání pro konkurenceschopnost, garanti ESF, EU

Menza pro školky – NTC Learning

Projekt – rozvoj rozumových schopností dětí v předškolním věku – klub nadaných dětí 3 moduly vzdělávání Obdrželi jsme titul: Školka spolupracující s MENZOU

NTC systém učení – Mensa pro školky

BERTÍCI – odpolední aktivita dětí s rodiči

Jde o podporu a stimulaci neuronových synapsí, spolupráci obou mozkových hemisfér, motorická cvičení, jež eliminují problémy související s dyslektickými obtížemi. Způsob, jak lze identifikovat nadané děti a nabídnout jim odpovídající stimulaci v předškolním věku. Projekt, jenž přichází prostřednictvím Mensy Srbsko a využívá poznatků z oblasti neuropsychologie. V Čechách jej podporuje Mensa ČR.

V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou. Její přínos je však v systematičnosti, vědomém a pravidelném provádění činností, které vede k aktivizaci odpovídajících mozkový center. Základní myšlenkou pak je, že provádění činností málo a často a hlavně pravidelně a vědomě posouvá děti kupředu. Výsledky se brzy dostaví, ale je nutné vědět, že důležitost některých činností spočívá v tom, že jsou přípravou pro další fáze, které ve vývoji nastanou v dalším stupni vzdělávání.

Účinnost se zvyšuje zapojením rodičů do celého procesu, přenášením informací o práci s dětmi v MŠ.

Cíle a obsah předškolního vzdělávání směřují k tomu,aby děti, které opouštějí MŠ, byly osobnosti pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a k individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se na svět kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, a aktivně čelit problémům, které život přináší.