Opravy v MŠ

 • Celková rekonstrukce elektřiny v celé budově MŠ
 • Velká opravy potrubí po havárii vodovodního řádu
 • Opravy osvětlení ve třídách
 • Výměna linolea v tělocvičně a šatně 2. Třídy
 • Nákup nových koberců do 3. a 5. třídy
 • Oprava zázemí pro zaměstnance – toaleta u tělocvičny
 • instalace a výsadba bylinkových záhonků
 • Instalace herních prvků na zahradě
 • Revitalizace zeleně na školní zahradě
 • Oprava dláždění kolem budovy školky
 • Vybourání starého betonového květináče
 • Oprava šatny a umývárny u kuchyně
 • Konvektomat s příslušenstvím (do kuchyně)
 • Pryžové koberce pod průlezky
 • Stropní ventilátory (třídy, kuchyň)
 • Výměny starých částí na průlezkách
 • Opravy chodníkových hracích prvků na zahradě
 • Oprava hmatového chodníku
 • Oprava plastových oken a polohovačů žaluzií
 • Oprava podezdívky plotů
 • Rekonstrukce dětských toalet - přizpůsobení výšky dvouletým dětem
 • Nákup nábytku a hraček pro dvouleté děti
 • Oprava elektroinstalace
 • Instalace nových úsporných zářivek ve třídě u Šmoulů
 • Oprava dláždění kolem pískovišť
 • Oprava obrub kolem písku
 • Instalace nového zábradlí kolem terasy u tělocvičny
 • Instalace dvou nových světelných lamp na nádvoří
 • Nátěr průlezek a laviček
 • Malba nových herních prvků na dlažbě
 • Kácení starých stromů a ořez stromů
 • Výměna starých kombinovaných sporáků za nové, úprava povrchu podlah v kuchyni, likvidace starých soklů
 • Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni
 • Rekonstrukce kanalizace v ubikaci u tělocvičny, vybourání betonové sprchy, instalace nových záchodků a umývadel pro děti, nové dláždění, obložení
 • Stavební úpravy pro vytvoření kabinetu Tv
 • Vytvoření šatny ze starého archivu, vybourání luxferových stěn, položení nového linolea
 • Nový komplex šatních boxů ve třídě Šmoulů
 • Vybourání nebezpečných skleněných spojovacích dveří
 • Malování v prostorách stavebních úprav, vývařovně
 • Zabezpečení školky – opatření dveří při vstupu do tříd koulemi, instalace videotelefonů, bzučáků
 • Výměna poškozeného vodovodního potrubí v prostorách mezi knihovnou a kuchyní
 • Odstranění starých kovových průlezek na školní zahradě
 • Instalace nových dřevěných průlezek
 • Rekonstrukce zahradního altánu, instalace nového přístřešku na nádvoří mezi budovami školky
 • Odstranění starých suchých smrků na školní zahradě
 • Výměna šatnových bloků (1., 2., 4, a 5. třída)
 • Vytvoření ekologické klubovny Sovičky z prostor staré spisovny
 • Instalace nových obrub k pískovištím, výměna písku, krytů na pískovištích
 • Instalace nových laviček na školní zahradě
 • Vytvoření nového metodického kabinetu s PC technikou pro pedagogy
 • Modernizace osvětlení v prostorách školky – výměna za zářivkové
 • Celková rekonstrukce plotu školky
 • Lanové centrum

Nákup

 • Parní čistič a čistička vzduchu Mediclean
 • Tablety a spec. pomůcky do logopedické třídy
 • Nové hračky podle věku dětí
 • Variabilní koloběžky a odrážedla na zahradu