Bertíci - odpolední aktivita s rodiči

Projekt – rozvoj rozumových schopností dětí v předškolním věku

Odkaz: www.mensa.cz

Hrajeme hry

Moc rádi hrajeme všelijaké hry. My si je ale vyrobíme, vymyslíme si pravidla a pak si je všichni zahrajeme. Jsme prostě šikovní!!!Ve znamení karnevaluKdyž není venku sníh

Vlajky světa


Obrazy ze slaného těsta

Opět jsme se nejprve protáhli na nářadí v tělocvičně, nechyběla ani povinná rotace a na závěr hra na jelena, při které si zasportovaly i maminky. Ve třídě jsme si nad podzimním obrazem procvičili paměť, naučili jsme se poznat vlajky našich sousedů a také si zahráli vlajkové pexeso. Pak se všichni chopili štětců a dokončili obraz ze slaného těsta, který vznikl při minulém setkání.

Ovocný strom

Malí Bertíci s maminkami poprvé vyzkoušeli balanční dráhu v tělocvičně a zahráli si "ovocné" pexeso. V bertíkovské třídě správně přiřazovali obrázky a nakonec,za vydatného přispění úžasných maminek, vymodelovali ovocný strom ze slaného těsta.

Jak jsme pletli košíky a nejen to

Naši malí i velcí Bertíci se nezaleknou žádného úkolu, a tak umí uplést košík, zasadit jahody, hrát pexetrio, poznávat písmena i vlajky států. Umí zdolat překážky se svázanýma nohama a vůbec skvěle trávit volný čas.

Dům z makaronů a bonbonů

Další Bertíci jsme opět zahájili v tělocvičně,kde jsme se v překážkové dráze a při hře s padákem velmi dobře bavili. Ve třídě si malí Bertíci zopakovali vlajky států a naučili se poznávat další. Pak si procvičili schopnost rozlišit tvary a logické myšlení při stavbě komínů z barevných kostek. Společně s rodiči si postavili dům z makaronů a bonbónů a nakonec si zahráli pexetrio.

Zimní foukaný obrázek

Naše další setkání bylo opět v zimním duchu. Po rozcvičce v tělocvičně jsme s dětmi zopakovali vlajky států,děti si vyzkoušely pravolevou orientaci v rovině a vyrobily si zimní foukaný obrázek . Dělat umělou fujavici všechny moc bavilo.

Výroba sněhové hmoty z holicí pěny

Po protažení v tělocvičně jsme se s vervou pustili do práce. Naučili jsme se poznat vlajky pěti evropských států,zahráli jsme si barevné sudoku,ale nejvíc nás bavila výroba sněhové hmoty z holicí pěny a solamylu a sněhuláci se obzvláště vydařili.


Děláme pokusy

V tělocvičně nás opět čekala rovnovážná cvičení v překážkové dráze a také hra s míči na procvičení odhadu vzdálenosti. Ve třídě jsme do mapy světa doplňovali známe stavby,typická zvířata a národnosti. Procvičili jsme si paměť a postřeh. A taky jsme učinili pokus s jedlou sodou a příště uvidíme, zda se podařil.


Vyrábíme svícen

Ani ve vánočních Bertících jsme nezapomněli protáhnout těla a taky jsme se vyřádili při výrobě dekoračního svícnu. Samozřejmě nechyběla hra se slovy a písmenky a pak hurá, vstříc Ježíškovi.


Čertovské setkání

Při čekání na ostatní kamarády jsme stihli složit světadílové puzzle a pak už nás čekaly aktivity v tělocvičně. Ve třídě jsme si připomněli značky aut a zahráli si barevné pexeso. A pak jsme ještě vyrobili házecího čerta a mikulášskou holinku.

Pexetrio

Po hrách v tělocvičně opět ve třídě,kde na děti i rodiče čekal zajímavý program. Prohlédli jsme si domácí úkol v podobě vlajky států, procvičili si paměť při kladení barevných vršků podle vzorových tabulek, také jsme dokončili dílo ze slaného těsta z minulého setkání a ještě jsme si stihli zahrát pexetrio, kterém všichni shodně tvrdili, že tu trojici nemůžeme v žádném případě najít a povedlo se to všem.

Hrajeme logické hry

Rodiče jsme krátce seznámili se zaměřením a významem našeho celoročního snažení. Pak si děti vyzkoušely rotaci,rovnovážná cvičení a překážkovou dráhu. V bertíkovské třídě jsme vyzkoušeli pozornost a postřeh dětí i rodičů,vymodelovali jsme z těsta podzimní strom a zahráli jsme si logické hry.


Keramické domečky II

Naše setkávání pomalu vrcholí, dokončujeme keramické domečky a seznamujeme se s logickými hrami, které jsme pořídili za penízky našich milých sponzorů.


Keramické domečky I

Naše setkávání pomalu vrcholí, dokončujeme keramické domečky a seznamujeme se s logickými hrami, které jsme pořídili za penízky našich milých sponzorů.


Bertíci a keramická hlína

Naši Bertíci se učí pracovat s keramickou hlínou a společně s rodiči vytvořili nádherné domečky.


Pokusy se zelím

Tentokrát jsme se zaměřili na pokusy s barvou. Míchali jsme barvy na paletě, poznali jsme, které barvy umíme vytvořit. Dokonce se nám podařil i pokus se zelím, které se nám nádherně vybarvilo

Výroba pleteného košíku z pedigu

Přijala jsem milé pozvání do Bertíků a vše tak měla možnost vidět na vlastní oči. Paní učitelky se opět v zajímavých aktivitách snažily uplatnit poznatky ze tří absolvovaných modulů NTC, pořádaných Mensou ČR.
Rotační i balanční cvičení děti zvládaly velice dobře. Paměťové buňky posílily prací s piktogramy, symboly a vlajkami cizích států. Akomodaci oka si procvičily na lehčí i těžší formě tematického bludiště.
Polytechnickou část Bertíků tentokrát tvořila výroba pleteného košíku z pedigu a příprava květináčků z PET lahví na velikonoční osení.
Patrné nadšení dětí a obdiv rodičů byly paním učitelkám Renátce a Radušce odměnou za jejich úžasnou kreativitu.

Děkuji, Danuta Mokrášová

Paměť a postřeh

V dnešních Berticich jsme prověřili kondici a vyzkoušeli jsme chůzi se svázanýma nohama - procvičili jsme rovnováhu zase trochu jinak. V bertikovské třídě jsme vyzkoušeli paměť, postřeh a modelovali jsme z vlastnoručně vyrobené plasteliny.

Výroba plastelíny

Bertíci si dnes, kromě rotace a cvičení v překážkové dráze, vyzkoušeli chůzi na kopýtkách. Ve třídě jsme si navzájem představili splněný úkol - děti s rodiči vyhledali informace a fotografie o vybrané zemi a seznámili s nimi ostatní. Procvičili jsme si orientaci v labyrintu a nakonec jsme z mouky, soli a potravinářského barviva vyrobili plastelinu.


Pokusy se sodou

A jsou tu další Bertíci, těšili jsme se a byli jsme plni očekávání, jak dopadl náš pokus s jedlou sodou. Opět jsme si zařádili v tělocvičně a pak čekal malé Bertíky jeden úkol za druhým. Procvičili jsme paměť s barevnými vršky, hádali jsme co se ukrylo v ledu a vyzkoušeli jsme si, zda zmrzlými prsty zvedneme drobná semínka.

Kreativní stavění

Novoroční setkání u Bertíků proběhlo v duchu tříkrálovém. Nechyběla rotace, ani rovnovážná cvičení, zahráli jsme si i hry na procvičení orientace. V bertíkovské třídě jsme byli svědky pokusu s horkou vodou a jedlou sodou, ale na výsledek musíme počkat do příštího setkání. Pak jsme se opět stali staviteli, tentokrát nám posloužily oplatky, bílková poleva různé bonbóny k ozdobě chaloupek.


Čtvrté setkání

Hurá, konečně jsme se dočkali dalšího setkání. Tentokrát jsme si, kromě rotace a rovnovážného cvičení na nářadí, procvičili rychlou orientaci v prostoru pod padákem. Děti byly ze hry "Na myšky" nadšené. V bertíkovské třídě jsme si zahráli slovní pexeso a pak se všichni pustili do stavby domů, věží, hotelu a rozvíjeli jsme stavitelskou fantazii. A nakonec jsme si zahráli hru s barevnými listy na procvičení postřehu.

Bertíci potřetí

1. Foto: Rotace zahajuje každé setkání. Aktivuje se corpus callosum,aby spolupracovaly obě hemisféry v mozku a zapojilo se co nejvíce funkcí.
Foto 2.,3.,4.: Cvičení rovnováhy má stejnou funkci a navíc děti velice baví.
Foto 5.: Děti hrají pexeso,které procvičí paměť i postřeh.
Foto 6., 7.: Vyrábíme ptáčka a klec,při otáčení nastane zrakový klam,což si děti i rodiče vyzkoušeli.

Bertíci podruhé

Opět jsme se sešli v Bertíkách. Děti i rodiče si zařádili v tělocvičně při hře Na jelena a pak jsme pokračovali ve hrách v naší bertíkovské třídě. Těšíme se na další setkání.

Bertíci - naše první setkání a těšíme se na další