Sovičky - odpolední ekologická aktivita

Vycházka

Sovičky a ptáčci v hnízdě

Pro maminky

Sovičky a velikonoční věneček

Sovičky a sníh

Sovičky a jiní ptáčci

Seznámily jsme se s přezimujícími ptáky u krmítek, v lesích, polích a vodách.

Led a sníh

Tentokrát jsme zkoumali, zda-li je led a sníh opravdu tak čistý jak se zdá.

Podzimní listí

Poznali jsme listy podzimních stromů a následnou frotáží z těchto listů vytvořily sovičku.

Velikonoční obrázky z víček od Pet lahví

Velikonoční zajíc

Sovičky a sovičkový strom